Основни характеристики на камините за вграждане HAJDUK:

 • Модерна стоманена и шамотна конструкция, осигуряваща дълги години безопасна употреба;
 • Димоотводът е заварен трайно и сигурно към тялото;
 • Димната тръба, преминава през димоотвода, така се изполъзва допълнителна топлина от димните газове;
 • Jet Stream – специална система, която позволява взимане на въздух отвън /от стаята или директо от вън, при възможност/;
 • Clear view – система за самопочистване на стъклото;
 • Висока топлинна ефективност, достигаща до 90%;
 • Perfect Seal and easy roll – за лесно повдигане на вратата;
 • Чугунен, подвижен съд за пепел;
 • Система за вторичен въздух на задната плоча, за доизгаряне на остатъчният газ;
 • Плавно регулиране на въздуха /въздух към решетката, въздух към стъклото, вторичен въздух/;
 • Топлоустойчиви, керамични стъкллени панели /резервни стъкла също/;
 • Повдигащи механизми.