Какво е йонизирана вода?

Какво представлява йонизацията? Йонизацията е процес, при който атом [...]