Какво представлява йонизацията?

Йонизацията е процес, при който атом или молекула придобиват положителен или отрицателен заряд чрез загуба или прибавяне на един електрон.

Когато във водата има електрическа енергия, тя кара водорода да приема една от двете форми   – водород с положителен заряд /т.н. килесинна вода/ или водород, който се съединява с атома на кислорода и получава отрицтелен електрически заряд – АЛКАЛНА ВОДА.

Точно това се отнася за pH. Когато положителните Н+ йони са повече от отрицателните ОН- йони, се смята за киселинна. А когато ОН- йоните са поче от Н+ йоните, тя е алкална.

На изхода електролизната клетка вода се разделя на два потока:

АЛКАЛНА ВОДА -съдържа по-голямо количество хидроксилни йони ОН-, които действат като мощен антиоксидант или регулиращ агент. Антиоксидантите, поглъщат електрони,които неутрализират киселинните вреди, причинени от свободните радикали;

КИСЕЛИННА ВОДА – съдържа по-голямо количество Н+ йони, които за разлика от хидроксилните , действат като мощен окислител или дезинфектант. Той ,бива бактерии или други патогени  /когато pH е под 2.7 pH /.